Medlemsundersøkelse 2023

Takk for deres verdifulle bidrag til vår medlemsundersøkelse for 2023!

 

Vi som idrettslag setter stor pris på alle besvarelser, kommentarer og innspill vi har mottatt. Deres engasjement og tilbakemeldinger er utrolig viktige for oss i vår kontinuerlige streben etter å skape flere fornøyde medlemmer og utvikle oss i riktig retning.

Vi ønsker å takke hver enkelt av dere som tok dere tid til å delta i undersøkelsen og dele deres synspunkter med oss. Med deres innspill i ryggsekken, kan vi nå gå i gang med å analysere og evaluere resultatene nøye. Vi vil ta med oss hver eneste kommentar og forslag for å forbedre vårt idrettslag og tilpasse oss medlemmenes behov og ønsker.

Ved å lytte til dere og ta deres meninger på alvor, kan vi sammen bygge et enda bedre fellesskap og tilby et enda bedre tilbud til alle våre medlemmer. Deres bidrag vil hjelpe oss med å identifisere områder hvor vi kan gjøre endringer, implementere forbedringer og sikre at vi fortsetter å tilby en kvalitetsopplevelse for alle.

Vi er stolte over å ha et så engasjert medlemskap som aktivt bidrar til vår utvikling. Vi vil fortsette å jobbe hardt for å levere en idrettsopplevelse som er verdt å være en del av. Sammen skal vi skape en idrettskultur som inspirerer.

 

Med vennlig hilsen Stavanger Tennisklubb

 

Resultater medlemsundersøkelse 2023