Aktiviteter for medlemmerVelg Aldersgruppen

Barn
STKs Tennisunivers og Planeter

Vårt opplegg for barn i Stavanger Tennisklubb er samlet under paraplyen “STKs Tennisunivers.”

Vi kaller vårt tennisprogram for “STKs Tennisunivers” fordi vi har delt inn alle våre godt over 100 ukentlige treningsgrupper i planeter.

Planetene representerer et helhetlig program for hver enkelt gruppe av spillere.

Turneringer for barn

TennisKids tour Rogaland 

Klubbene Randaberg TK, Stavanger TK, Sandnes TK, Bryne TK og Egersund RK arrangerer i fellesskap TennisKids tour. Turneringene er lavterskel-turneringer som er rettet mot barn fra 6-13 år.

Red tour er inndelt i Rød 1, Rød 2 og Rød 3.

Orange tour og Green tour er lagturneringer.

Det er trenerne i de ulike klassene som i samarbeid med turneringsleder deler inn barna etter ferdighetsnivå.

Her er oversikt over turneringene i 2024:

Plakat Kids tour plakat 2024 – 50 x 70 cm

Påmelding

Påmelding skjer via Spond – har du ikke tilgang til Spondgruppen, vennligst ta kontakt med klubben.

Treningstider:

Alle får treningstider gjennom Spond-invitasjonene. En må besvare invitasjonen, ellers strykes man og noen andre får plassen istedenfor.

Ønsker man seg annen treningstid, merk følgende:
1) Det er generelt begrensede muligheter for å bytte treningstid. Vi er fleksible og vil gjerne hjelpe, men det er ikke alltid det finnes alternativ. Noen aldersgrupper finnes det ingen alternativ, andre aldersgrupper kan det finnes flere alternativ innenfor samme nivå.
2) Henvendelser skal til henning@stavangertk.no
3) Sjansen minker jo tettere innpå sesongstart man kommer. Det kan være ganske lang responstid p.g.a. travle tider i ukene før og etter sesongstart.

Fravær:

Dersom man ikke kan møte til første trening, sender man melding til henning@stavangertk.no. Dette gjelder kun første treningsuke. Takker man nei til første trening gjennom Spond-invitasjonen, kan man risikere å bli strøket fra gruppen hele høsten, så derfor må man passe på at man har akseptert trening den første uken uavhengig om man møter eller ikke.

I fortsettelsen er det bare å velge “Avslå” / “Kommer ikke” fra gang til gang i de ukentlige Spond-invitasjonene.

Når utgår trening?

Vi følger skolekalenderen. Dvs. trening utgår i høstferien, juleferien, vinterferien og påskeferien. Trening utgår på helligdager og andre “røde” dager.

Oppsigelse av plass

Dersom man av en eller annen grunn vil si opp plassen sin, skal dette gjøres via avmeldingsskjemaet vårt: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0vt6R8v9WXY_TQFUVyrk4paDqt_c94hR971QcHL1N1HKY6Q/viewform

Trenere:

Informasjon om hvem som er trener for de respektive grupper, blir lagt ut i Spond-invitasjonen fortløpende.

Spond-kommunikasjon:

Vil benytte anledningen til å gjenta at vi ikke ønsker at spillere/foreldre bruker kommentarfeltene i Spond, Facebook eller andre sosiale medier. Har man spørsmål eller annet man vil formidle, så er dere hjertelig velkommen til å sende e-post eller ringe til riktig kontaktperson.

Kontaktinfo:

Barn- og ungdomstennis: Henning Frøystein; henning@stavangertk.no / 47 84 93 91
Konkurransetennis: Robert Gustafsson; robert@stavangertk.no
Regnskap/faktura: regnskap@stangertk.no
Turneringer, Medlemskap, baneleie og andre henvendelser: Ole Storhaug; ole@stavangertk.no / 91568547

Treningstider

Gruppene er ferdighetsinndelt. Vi har mange grupper innenfor hver aldersgruppe. Treningstider oppgis derfor bare i dialog med administrasjonen.

Barn på lilla, blått og rødt nivå trener vanligvis kl. 17-18. Vi har normalt rødt nivå alle dager fra mandag-torsdag. Lilla nivå har vi tirsdager, torsdager og lørdager. Blått nivå har vi normalt de fleste dager mandag-torsdag.

Barn på oransj eller grønt nivå trener vanligvis kl. 16, 17 eller 18. Det blir ofte lagt opp til at man får trening mandag og onsdag, eller tirsdag og torsdag.

Plassen og treningstidene gjelder for en sesong om gangen, dvs. fra august til juni. Man må søke om plass hver vår. Man må være forberedt på ny treningstid hver sesong, men vi forsøker så langt det går å holde på samme treningstid dersom man ikke skal opp på et nytt nivå.

Vi tilbyr også trening på fredager for rødt, oransj og grønt nivå. Fredagstreninger tilbys normat som et drop in-tilbud, dvs. at man melder seg på fra gang til gang og betaler for hver enkelt trening.

Planetene representerer et helhetlig program for hver enkelt gruppe av spillere.

 • Instruksjon
 • Trening
 • Konkurranser
 • Sosiale aktiviteter
 • Foreldresupport

Du må derfor vite hvilket planetteam du tilhører. Planetprogrammet for ditt planetteam inneholder aktiviteter som passer for deg og de andre du trener sammen med.

Hvordan bli med i planetteam?

Alle som deltar i en treningsgruppe – TFO eller ordinære treninger på kvelden – skal tilhøre et planetteam så snart man har fått en skillsdiplom. Nybegynnere må altså vente til de har lært og trent nok til å klare oppgaver som står beskrevet for de ulike nivåene.

 • Når man har klart Rød 1, får man Rød 1-diplom og blir inkludert enten i Team Pluto eller Team Mars, avhengig av alder. Rød 1 er minimumsnivå for å delta i disse to planetene.
 • Når man har klart Oransj 1, får man Oransj 1-diplom og blir inkludert enten i Team Merkur, Team Neptun eller Team Titan, avhengig av alder. Oransj 1 er minimumsnivå for å delta.
 • Når man har klart Grønn 1, får man Grønn 1-diplom og blir inkldert enten i Team Tellus eller Team Saturn. Grønn 1 er minimumsnivå.

Følgende aktiviteter inngår i planetprogrammet:

 • Samlinger – på og utenfor tennisbanen (se mer nedenfor)
 • Treningskamper
 • Klubbutveksling
 • Overnatting
 • Tur til annen klubb

I tillegg til planetprogrammet arrangerer vi åpne aktiviteter som ikke er begrenset til planetene

 • TennisKids tour – Red, Orange, Green tour
 • Aldersbestemte turneringer
 • Aldersbestemte samlinger

Planetsamlinger

Planetsamlinger er interne klubbsamlinger som tilbys og tilrettelegges for den aktuelle planet. Samlingene går i helgene og vil typisk være i 1,5-2 timer enten lørdag eller søndag eller begge dager, alt etter som. Sjekk ut planetprogrammet for din planet for å se når det arrangeres samlinger for din planet.

Poenget med samlinger er å bli kjent med andre jevnaldrende på omtrent samme nivå, og være et supplement til de ordinære treningene.  Mens en trening har større fokus på instruksjon og treningsmodeller, har en samling mer fokus på lek, spill og det sosiale. En samling skiller seg også fra en vanlig trening ved at samlinger har en lengre varighet, og er ofte i større grupper i og med at samlingene tilbys for alle treningsgrupper innenfor en planet. Det blir lagt opp til spill, og man må være i stand til å kunne spille med en partner for å delta.

 • Samlingene har ofte et allsidig og sosialt snitt. Noen samlinger inkluderer mat.
 • Vi fakturerer 250 kr. pr. halvår. Da kan man delta på alle planetsamlingene som det inviteres til. Vi garanterer minst tre samlinger pr. halvår, som regel tilbyr vi fire.
 • Dersom man ikke ønsker å være med i et planetteam, sender man melding til henning@stavangertk.no.
 • Påmelding til planetansvarlig eller ved å skrive deg opp på påmeldingslisten på oppslagstavla.

Planetcuper/turneringer

Planetcuper er interne turneringer beregnet på de spillerne som er i den aktuelle planeten. Dvs. at man slipper å møte spillere som er mye mer erfarne. Det er imidlertid ikke til å unngå at noen spillere er flinkere eller mer erfarne enn andre, men veldig stor forskjell skal det ikke være.

Planetcup gjennomføres i løpet 2-4 timer, og i løpet av denne tiden skal man minst ha spilt tre kamper uansett resultat. Kampene som spilles er i et lite format, slik at spillerne heller får mange og korte kamper mot ulike motstandere.

Vi legger opp til en enkel organisering og lite høytidelig ramme, da dette handler om å få kamperfaring og at barna lærer seg å telle, fair play og få positive opplevelser med turneringsdeltagelse.

Planetcupene skal være en forberedelse til de åpne turneringene hvor både kampformat og turneringsformat er større.

 • Pluto cup spilles med rød ball og på minibane
 • Merkur cup og Neptun cup spilles med oransj ball og på midibane
 • Tellus cup og Saturn cup kan spilles både med oransj ball og med grønn ball, avhengig av hva det er invitert til og hvordan evt. klasser deles inn. I hovedsak går disse turneringene med grønn ball, men det å spille med oransj ball kan ha en positiv effekt også for disse spillerne.
 • Jupiter cup spilles med gul ball. Det arrangeres vanligvis ikke så mange Jupiter-cuper p.g.a. ferdigheter og turneringserfaring tilsier at disse spillerne har tilgang på åpne turneringer som f. eks. Juvesen cup, RM/VM etc.

Alle deltagere i planetcup får medalje.
Har man samlet fem medaljer, kan man bytte inn i pokal.
Har man samlet to pokaler/ti medaljer, kan man bytte inn i større pokal.

Målet med STKs Tennisunivers:

 • Inkludere alle og vise spennet fra nybegynner til hardtsatsende elitespillere – hvor majoriteten er alle de midt i mellom dette
 • Skape miljø og positive relasjoner, og bidra til man utvider sitt tennisnettverk
 • Et helhetlig program som utvikler tennisspillere og gode lagspillere

Gjennom STKs Tennisunivers håper vi at våre barn og ungdom knytter varige bånd både til sporten, klubben og treningskamerater.

STKs Tennisunivers bygger på følgende prinsipper: 

* Gruppen har to treninger i uken, og samme trener følger gruppen begge dager – mandag og onsdag eller tirsdag og torsdag.
* Fredagsdrop in for de som har lyst til å supplere med enda mer trening
* Lilla-rødt-oransj-grønt-gult-blått nivå
* Pensum og diplomoppgaver
* Gratis egentrening på baner som står tomme
* Planetaktiviteter, dvs. samlinger på og utenfor banen, eller kampspill i ulike format. Overnatting og turer til annen klubb kan også være en del av planetprogrammet. Hver planet har et halvårlig planetprogram som annonseres i starten av semesteret.

Hovedpoenget med STKs Tennisunivers er å ta bedre vare på deg som tennisspiller. Du er mer enn en kursdeltager – vi ønsker å legge til rette for at du skal trives og utvikle deg videre i Stavanger Tennisklubb.

Treningsgruppen din har to treninger i uken, og du forholder deg til de samme treningskameratene og den samme treneren begge treningsdager. Det betyr blant annet at du har en trener som kan legge opp et mer langsiktig løp, følge deg tettere opp og forstå bedre hvordan du lærer og utvikler deg.

I STKs Tennisunivers tar vi dessuten sikte på en helhetlig utvikling av tennisspillerne våre. Alle som har prøvd å spille en kamp, har erfart at trening og kamp er to forskjellige verdener. Ønsker man å utvikle seg som tennisspiller, går kamp og trening hånd i hånd. På den måten lærer man seg selv bedre å kjenne og forstår bedre hva trening handler om. Man trenger ikke å delta i et NM for å utfordre seg selv – planetcupene er lavterskel-turneringer hvor du får erfaring med kamp innenfor uhøytidelige og oppbyggende rammer.

Men det STKs Tennisunivers kanskje handler aller mest om, er å knytte bånd til andre gutter og jenter i tennisklubben. Vi arrangerer planetsamlinger for å spleise spillere på tvers av treningsgruppene, sånn at du får spille med og bli kjent med jevnaldrende du ikke trener med til vanlig.

Vi ønsker også å legge til rette for at de som vil trene mer, skal få mulighet til dette. Fredager har vi drop in-trening, dvs. du kommer når du kan og betaler kun for de treningene du er på!

Det er også viktig å understreke at all trening ikke trenger å være med trener. For å si det mer direkte: All trening bør ikke være med trener. Trener hjelper deg litt på veien, men den eneste som kan gjøre deg bedre, er deg selv. Øv med racket og ball hjemme på garasjeveggen, i skolegården eller ta med treningskameratene til tennisbanen.

Som en del av STKs Tennisunivers kan du spille gratis på ledige baner – det er et unikt tilbud som Stavanger Tennisklubb er nesten alene om i hele tennis-Norge! Forutsetningen er at du spiller med en annen fra STKs Tennisunivers, og at dere ikke reserverer banen på forhånd.

Vi tror det er summen av alt dette – de faste treningene, og kamper og samlinger utenom, samt prøving og feiling uten trener – som gjør det stimulerende å være med i STKs Tennisunivers. Vi håper du finner deg godt til rette og blir en aktiv spiller i klubben!

Voksne medlemmer

STK tilbyr tenniskurs for voksne medlemmer i alle aldre og nivå.
Vi har ca. 150 spillere fordelt på forskjellige kurs ukentlig. Kursene er delt inn etter nivå og sosiale ønsker.
Vi tilbyr 4-manns, 6-manns og spill-grupper. I tillegg til ukentlige kurs kan våre medlemmer melde seg på våre drop in treninger, sosiale spill samlinger, søndagstennis, turneringer og andre festligheter.
Klubben jobber hele tiden med å forbedre det sportslige tilbudet og i samarbeid med sosialkomiteen arrangere flere kjekke sosiale aktiviteter.

Aktiviteter annonseres på Spond og her skal du også melde deg på- har du ikke tilgang til Spond-gruppen? ta kontakt på info@stavangerstk.no

For å delta på semesterkurs skal man minst ha gått 6-timers introkurs i klubben eller har spille-erfaring fra andre steder.

Pyramide-liga

Pyramiden skal være gøy og utfordrende for voksne medlemmer som ønsker å finne nye medspillere og konkurrere.

Regler:

* Du må være medlem i klubben for å delta. Du må være minst 18 år.

* Du kan utfordre spillere som ligger på samme nivå eller maks to steg over deg i pyramiden. Nedover får man utfordre tre
steg ned.

* Utfordrer kontakter spiller man ønsker spille mot og avtaler tidspunkt.

* Utfordrer står for baller. Baneleie deles mellom begge. Pyramide-kamper har 20% rabatt på baneleie i helgene, 100 kr
timen istedenfor normalt pris 130 kr. Man kan spille i gullkort tid om begge har gullkort medlemskap, hvis kun en er
gullkort medlem må den andre betale sin halvdel.

* Kampene er 1 time lange. 10 min oppvarming. 45 minutters kamp. Når det er fem minutter igjen av timen spilles
påbegynt game ferdig. Om begge ønsker så har man lov å spille 2 timers kamper.

* Flest antall game vinner kampen. Er det likt, spilles et kort tiebreak, først til 5 poeng.

* Vinner utfordreren bytter den plass med den man slo.

* Blir du utfordret må du akseptere utfordringen. Kampen får maks flyttes en gang uten at det blir walk over.

* Resultat sendes på mail og hver mandag blir Pyramiden oppdatert i Tennishuset og på nettsiden.

* Den som er øverst på Pyramiden den 31 mars 2018 har vunnet. Priser kommer også deles ut til den som spilt flest
kamper og til den som deltagerne stemmer frem som mest Fair Play.

* Påmeldingsavgift 250kr (ca. 50kr mnd.)

* Påmelding gjør du ved å sende mail til Rikhard som er ansvarlig for aktiviteten.

Vi har for tiden veldig stor pågang og har ventelister for alle aldre og nivå. Ønsker du å melde deg på venteliste kan du gjøre det her.

Turneringer

Stavanger Tennisklubb er den klubben som arrangerer flest turneringer i Norge. Vi arrangerer alt fra lavterskel barneturneringer og hyggelige turneringer for glade amatører, til Norgesmesterskap og internasjonale turneringer som har ført spillere som Casper Ruud, Alexander Zverev (topp 10 i verden) og Daniil Medveded (topp 10 i verden) til Stavanger i sin ungdom.

Trenger du grunnleggende informasjon om turneringer, hvordan man melder seg på eller skaffer lisens, eller søker annen relevant turneringsinformasjon, anbefaler vi deg å bla lenger ned på siden og lese vår turneringsguide.

Stavanger Tennisklubb arrangerer årlig:

 • Junior-NM i flere klasser
 • Junior-Norges cup
 • Nasjonale U10-, U11- og u12-turneringer
 • Internasjonale junior turneringer med deltakere fra over 30 land
  • Tennis Europe
  • ITF
 • Grand Prix turneringer med penge premie for seniorer
 • Flere bredde turneringer med åpne klasser (Juvesen) som tiltrekker seg mellom 100 og 200 regionale spillere.

Turneringsåret ser slik ut:

Januar: 

TennisEurope

ITF

Februar: 

Juvesen vintercup

Åpen U10 og U12

Mars: 

Norgescup U14

Red tour

Orage tour

Green tour

April: 

Junior-NM

Mai: 

Juvesen vårcup

Åpen U10 og U12

September/Oktober: 

Juvesen høstcup

Red tour

Orange tour

Green tour

November: 

Tennisweek med Masters, TennisEurope, ITF og Stavanger Grand Prix

Desember: 

Julecup U10, U11 og U12

I tillegg kan det komme internturneringer og andre mindre turneringer som det kan bli tatt initiativ til.

Er du medlem av en tennisklubb, er over 6 år og i stand til å få til ballvekslinger med en parter?

Tennis er et spill, og da er det gøy å utfordre seg selv ved å spille kamp mot andre spillere. Vi mener kamp og trening hører sammen, da lærer man spillet bedre og utvikler både personlige og sportslige ferdigheter. Treningene får mer mening og blir mer motiverende.

En stor andel av medlemmene i Stavanger Tennisklubb har spilt en eller flere turneringer. Vi arrangerer mange ulike typer turnering for at kamper skal være mulig å spille enten man er ung eller gammel, nybegynner eller elitespiller.

Vi har ferdighetsinndelte turneringer som er tilpasset ulike nivå, også for deg som er nybegynner eller ikke føler deg særlig erfaren. Der møter du andre i samme båt, som også har en serve de sliter med.

Det viktigste er å velge riktige turneringer, som er beregnet for ditt nivå.

Snakk først med din trener. Ellers hjelper vi i administrasjonen deg med å anbefale passende turneringer og klasser.

6 år: nedre aldersgrense for å delta på Red tour. Du kan være med så snart du har mottatt Rød 1-diplom av din trener.

Det året man fyller 9 år kan man delta på U10. Det kan gis dispensasjon for yngre spillere.

Det året man fyller 13 år har man lov til å delta på mesterskap og Norgescup.

Les mer om de ulike turneringene vi arrangerer under “Hvilke turnering passer for meg?”

De fleste turneringer er individuelle. Selv om man i noen turneringer kan delta i double eller deltar som lag, må hver enkelt deltager selv melde seg på. Det er også deltagers ansvar å melde seg på, innhente informasjon, betale for turneringen, og komme seg til og fra turneringer.

Klubbens rolle er å formidle invitasjoner, komme med anbefalinger og bistå med informasjon i turneringsjungelen.

Vi håper at denne turneringsguiden er nyttig. Vi anbefaler foreldre å møte opp på de årlige informasjonsmøtene vi arrangerer i august/september og januar/februar. Da får man en bedre oversikt og forståelse.

Vi anbefaler også at du leser gjennom “Foreldrevettreglene” fra Olympiatoppen og Norges Tennisforbund (se siste link i denne linklisten).

Når kampen pågår, skal ikke foreldre være involvert i kampen. Det er lagt opp til at barnet fra tidlig alder skal klare seg selv og bli mer og mer selvstendig.

Tenniskampene går uten dommer

De aller fleste tenniskamper spilles uten dommer. Det er stort sett bare NM-finalene som går med dommer. Ellers må spillerne fra ung alder lære seg å spille uten dommer.

Spillerne dømmer på hver sin side, og det er viktig å rope “UT” når man mener ballen er ute på sin side, og kun gjøre det når man er helt sikker. Er man ikke helt sikker, spiller man videre og lar tvilen komme motstander til gode. Den som server, sier stillingen høyt foran hvert poeng, da er det lettere for begge å huske stillingen.

De yngste barna (Red tour) får tett oppfølging og hjelp, ellers vil det alltid være turneringsvakter som følger med og kan involvere seg på banen ved behov. Foreldre får ikke lov til å dømme eller på noen som helst måte involvere seg i dømmingen. Ved problemer med telling eller dømming, skal turneringsleder tilkalles.

Aldersbestemte turneringer og ferdighetsinndelte turneringer

Fordelen med ferdighetsinndelte turneringer er at man møter spillere på omtrent samme nivå. Jevne kamper er mer lærerike og motiverende. TennisKids tour og Juvesen cup er eksempler på turneringer som er ferdighetsinndelt. Klassene heter 1, 2 eller 3, eller A, B, C, D, E og F etter hvilket nivå man befinner seg på.

Aldersbestemte turneringer er åpne for den aktuelle aldersklassen, her kan det være høyt nivå på de beste spillerne. Eksempler på aldersbestemte turneringer er mesterskapsturneringer (klubbmesterskap, regionsmesterskap, Vestlandsmesterskap, Norgesmesterskap), Norgescuper og andre åpne turneringer som er inndelt etter alder. Se informasjon om aldersklasser nedenfor.

Aldersklasser

Juniorklassene er inndelt i klassene U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U19.

U10 betyr 10 år og under. Det spiller ingen rolle når på året man har bursdag, det er fødselsåret som avgjør hvilken aldersklasse man kan delta i. Er man født i 2010, kan man spille i U10 hele kalenderåret 2020. Er man 10 år og fyller 11 i løpet av kalenderåret, spiller man i U11.

Fra man fyller 20 år, er man senior. Det gjelder fram til det året man fyller 34 år.

Veteran er man fra 35 år og oppover. Det arrangeres Norgesmesterskap for klassene 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+, 85+

Endagsturneringer og helgeturneringer

Lavterskelturneringer som TennisKids tour (Red tour, Orange tour, Green tour) og planetcuper er ferdig i løpet av noen timer. Det er endagsturneringer med forutsigbare spilletider.

De fleste andre turneringer går over en helg, og da må man være forberedt på spill både fredag, lørdag og søndag. Spilletidene er tilgjengelig først etter at man har meldt seg på, etter trekningen som normalt er en uke før turneringsstart.

Internturneringer og åpne turneringer

Internturneringer er turneringer kun for en definert gruppe internt i klubben, som f. eks. et planetteam. Hensikten er at deltagerne kun skal møte likesinnede som har omtrent lik erfaring.

De fleste turneriner er åpne. Det betyr at tennisspillere fra andre tennisklubber kan delta. Nivået er derfor vanligvis høyere på åpne turneringer enn på internturneringer eller klubbturneringer. Man bør derfor ha deltatt på en del turneringer og kommet opp på et visst nivå før man blir med på en åpen turnering.

Påmelding

Påmelding skal alltid være skriftlig innenfor en gitt tidsfrist. De fleste turneringene må man melde seg på gjennom turneringsportalen Tournament Software (se mer informasjon i eget avsnitt under).

Da trenger man også lisens (idrettsnummer) for å melde seg på. Se eget avsnitt om lisens under.

Turneringer for de på lavere nivå, som f. eks. TennisKids tour (Red tour / Orange tour / Green tour) eller planetcuper, har påmelding via e-post. Det står i invitasjonen hva som gjelder.

Lisens / idrettsnummer

Lisens (idrettsnummer) er et krav fra Norges Tennisforbund / Norges idrettsforbund.

Klubben din ordner lisens for deg når du ber om dette. Bestill lisens ved å sende e-post til cezar@stavangertk.no

Alle barn som er medlem av idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF) er forsikret frem til datoen barnet fyller 13 år. NIF har forsikringsordningen gjennom Gjensidige. 

Lisens er gratis til og med det året man fyller 12 år. Fra 13 år og oppover får man faktura fra Norges Tennisforbund.

Her finner man  mer informasjon om lisens 

Dersom du har liten eller ingen turneringserfaring, styrer du unna de aldersbestemte turneringene. Ferdighetsinndelte turneringer passer bedre.

Barn bør starte med TennisKids tour. 

Red tour er beregnet for de som spiller på rødt nivå. Turneringen er åpen fra 6 år og oppover. Trener melder deg på i klasse 1, 2 eller 3 basert på erfaring/nivå. Turneringen varer i en drøy time.

Orange tour er beregnet for aldersgruppen 8-13 år som spiller på oransj nivå. Trener melder deg på i klasse 1, 2 eller 3 basert på erfaring/nivå. Turneringen varer i to timer. Lagturnering – tre spillere pr. lag.  Etter hvert som man får mer turneringserfaring, vil mange søke seg mot aldersbestemte turneringer (U10) som gir mer spilletid og større utfordringer.

Green tour er beregnet for aldersgruppen er for aldersgruppen 10-15 år som spiller på grønt nivå. Trener melder deg på i klasse 1, 2 eller 3 basert på erfaring/nivå. Vi forsøker å differensiere alder slik at de eldste spiller mot de eldste og de yngste mot de yngte. Turneringen varer i to timer.  Lagturnering – to spillere pr. lag. Green tour er først og fremst en breddeturnering. De mest ambisiøse spillerne over 10 år spiller andre typer turneringer (aldersbestemte turneringer som U11, U12, U14)

Ungdommer og voksne har Juvesen cup som et glimrende turneringsalternativ. Her går klassene fra F (nybegynner) opp til klasse A (nasjonalt nivå). De fleste deltar i en av klassene i mellom (C, D eller E). Snakk med din trener hvilken klasse du bør delta i.

Alle nasjonale terminfestet turneringer finner mann på forbundets sin turneringsside: http://ntf.tournamentsoftware.com/ 

For å kunne opprette din personlige turneringsprofil må du være medlem i klubb og opprette turneirngslisens. Se egen side om lisens

Lisens (idrettsnummer) er et krav fra Norges Tennisforbund / Norges idrettsforbund.

Klubben din ordner lisens for deg når du ber om dette. Bestill lisens ved å sende e-post til cezar@stavangertk.no

Alle barn som er medlem av idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF) er forsikret frem til datoen barnet fyller 13 år. NIF har forsikringsordningen gjennom Gjensidige. 

Lisens er gratis til og med det året man fyller 12 år. Fra 13 år og oppover får man faktura fra Norges Tennisforbund.

Her finner man  mer informasjon om lisens 

Tournament Software er turneringsportalen som gjelder for alle offisielle norske tennisturneringer.

Her finner man all informasjon om hver enkelt turnering. Turneringsdatoer, når trekning blir foretatt,  spilletider, evt. baneinformasjon, motstandere, resultater, kontaktperson, beskjeder fra turneringsleder etc.

Påmelding skal gå gjennom denne portalen. Første gang må du opprette en bruker som du logger deg inn på ved påmelding.

Her går man inn på Tournament Software

Veiledning:

 1. Gå til http://ntf.tournamentsoftware.com
 2. Finn den aktuelle turneringen du skal melde seg på
 3. Velg “klikk her for å melde på online”
 4. Du får beskjed om at du kan melde på med eller uten en konto (i de aller fleste turneringer
  er det nå kun mulig å melde på med konto). Vi anbefaler alle å melde på med konto da
  det er mye lettere å administrere sine påmeldinger, samt at du slipper å legge inn
  personlig info hver gang du skal melde på.
 5. Det er viktig at kontoen står i spilleren sitt navn, det skal altså ikke stå i foreldrene sitt navn
  eller klubben sitt navn.
 6. Når du har valgt å melde deg på med konto, får du beskjed om å logge inn. Her skriver du
  inn brukernavn og passord deresom du har det. Er du helt ny bruker, velger du
  “Registrer deg” litt ned på siden.
 7. Skulle du ha registrert deg tidligere men har glemt passordet, er det her også mulig å få
  tilsendt passordet på nytt. Du skriver da inn din e-postadresse under “Hent passord”
  nederst på siden.
 8. Logger du inn med eksistrende konto, er det bare å følge de anvisningene som kommer
  opp frem til påmeldingen er registrert. Du vil da motta en e-post om dette. Du skal
  også motta en ny e-post når turneringsarrangør har lastet inn påmeldingen, det er
  først da ditt navn vil synes på påmeldingslisten på nettet.
 9. Dersom du opprettet ny konto, må du fylle inn personlig info og lage brukernavn og
  passord. Du vil få beskjed om at en aktiveringsmail er sendt til din e-postadresse og
  den må godkjennes i løpet av 24 timer. Når du har gjort det kan du fylle ut resten av
  kontoinformasjon. Du får også beskjed om at du skal legge inn idrettsnummer. Dette
  er et 12 sifret nummer som er din identifikator i Idrettens database. For de som har
  lisens står dette nummeret på din lisens. Vet du ikke hva det er, eller trenger et
  idrettsnummer, ta kontakt med cezar@stavangertk.no eller med Aasa Auensen
  på forbundskontoret – aasa.auensen@tennis.no

Følgende punkter kan være greie å ta med seg på veien:

 • dersom du har meldt deg på en turnering og ønsker å trekke deg eller endre din påmelding,
  f.eks legge til eller trekke fra en klasse, kan du logge inn på vanlig måte å velge at du
  ønsker å endre din påmelding.
 • skal du være med i double, er det viktig at begge doublepartnere melder seg på systemet
  med hver sin konto. Du angir din partner når du har valgt at du skal være med i
  double.
 • vi har erfart at noen få opplever at aktiverings e-posten eller turneringsbekreftelsen ikke
  kommer frem. En ide kan være å legge til følgende to e-postadresser som klarerte i
  ditt e-postprogram: info@tournamentsoftware.com og register@tournamentsoftware.no

OLYMPIATOPPENS RÅD FOR IDRETTSFORELDRE

Kortversjonen her:

 1. Gi dine barn informasjon og råd når det gjelder valg av idrett. Du kan oppmuntre dem, men la barna selv ta den endelige avgjørelsen om de ønsker å delta eller ikke og hvilken idrett de ønsker å delta i.
 2. Ved at du selv er fysisk aktiv kan du bli en god rollemodell for dine barns deltagelse i idrett.
 3. Det er viktig at du som forelder vet at barn på samme alder kan være svært ulike med hensyn til modning.
 4. Legg vekt på idrettsglede og utvikling av vennskap.
 5. Gi ros når barnet ditt viser god innsats og ferdighets-utvikling. – Husk at barnet ditt deltar i idrett for å lære og for å mestre ferdigheter. Unngå ensidig fokus på resultater i konkurranser.
 6. Legg merke til og applauder også når dine barns lag-kamerater eller motstandere viser gode ferdigheter. – Bidra til å skape gode relasjoner til de andre foreldrene. Vis respekt og vær høflig, selv når følelser er involvert.
 7. Støtt treneren og den jobben hun / han gjør. Gi ikke tekniske instruksjoner under en konkurranse. Dette kan virke forstyrrende for treneren, og det kan skape forvirring og usikkerhet blant utøverne.
 8. Vis god sportsånd, respekter regler, dommeravgjørelser og arrangørens beslutninger i arrangementer der dine barn er med. Dette er viktig selv om du har andre oppfatninger eller er uenig.
 9. Du kan bidra best ved å samarbeide med og støtte det idrettsmiljøet ditt barn er med i.

Norges Tennisforbunds foreldrevettregler” for tennisturneringer

 1. Sett deg godt inn i regler og bestemmelser som gjelder for turneringen
 2. Respekter turneringsarrangør, turneringsleder og dommer og deres avgjørelser
 3. Kommunikasjon med spiller og overlevering av mat og klær må skje uten å forstyrre spillet
 4. Overlevering av utstyr skal godkjennes av dommer eller turneringsleder
 5. Oppdages regelbrudd, skal foreldre / tilskuere ikke gripe inn, men informere dommer eller turneringsleder
 6. Dommer / turneringsleder er eneste myndighet for regeltolkning

Ansvarlig for Turneringer

Ole Storhaug

Ole Storhaug

Ole er ansvarlig for regionale, nasjonale og internasjonale turneringer som STK arrangerer.

© Kopirett - Stavanger Tennisklubb