Stavanger Tennisklubb

Respekt

Gjør hverandre gode

Vinnerkultur

Trivsel og glede

Stavanger Tennisklubb

Stavanger Tennisklubb

Tennisprogram

SOMMERCAMP 2024

Vi har fortsatt noen ledige plasser i uke 26 og 32.

Påmelding  https://club.spond.com/landing/courses/stk/8BB79E8ABD024C24BF8D477CE4EB8885

Om Stavanger Tennisklubb

STK har et klart definert hovedmål

Stavanger Tennisklubb skal være en foregangsklubb i Norge

Stavanger Tennisklubb er en klubb som inkluderer både bredde og topp, unge og eldre og har et
stort nedslagsfelt i Stavanger og Rogaland. Vi arbeider som en «regionklubb» og vi skal være blant
de beste når det gjelder:

 • Sportslig tilbud – som inkluderer både bredde og topp
 • Sportslige resultater – for både junior, senior og veteran
 • Sosial aktivitet – positivt og inkluderende miljø
 • Kommunikasjon – eksternt og internt
 • Anlegg – moderne og funksjonelle
 • Økonomi og arbeidsplass – sunn drift med finansiell frihet

Stavanger Tennisklubb deler verdiene til Norges Idrettsforbund og Norges Tennisforbund for
aktivitet og organisasjon:

 • Aktivitet: Fellesskap – Glede – Helse – Ærlighet
 • Organisasjon: Lojalitet – Demokrati – Frivillighet – Likeverd

Du kan lese mer om Stavanger tennisklubb i vår klubbhåndbok (klikk her).

STK sine verdier

Vinnerkultur

 • Gi alltid alt – 99 % er ikke godt nok
 • Søke forbedringer – for deg selv og andre
 • Unne hverandre suksess
  …. Alltid være rollemodell og godt forbilde!

Respekt

 • Ta vare på deg selv og andre
 • Lytt til trener – følg opplegg og plan
 • Framsnakk og vær stolt av klubben
  …. Alltid vise respekt og god innstilling!

Gjøre hverandre gode

 • Oppmuntre og hjelpe hverandre
 • Gi råd og dele erfaringer
 • Gi og ta imot tilbakemelding
  ….. Alltid på en positiv og konstruktiv måte!

Idrettsglede og trivsel

 • Ta ansvar – inkluder alle
 • Vær positiv og åpen
 • Bidra til godt miljø og god stemning
  …. Alltid ved å vise glede og ha det gøy!

Våre anlegg

 • 8 Innebaner

  Tennishallen i Gunnar Warebergs gate 9

Innebaner

Tennishallen i Stavanger ligger i Gunnar Warebergs gate 9 på Forum området.

Klikk her og gå direkte til google maps-
Her disponerer Stavanger tennisklubb 8 nyoppussede ‘Plexipave’ baner og et treningsrom med utstyr som dekker de flestes behov.

Tennis hallen er bemannet stortsett hele året.

Utebaner

Våre 4 flotte grusbaner holder til på Madla i Hognes gate 30.

Klikk her for å åpne google maps direkte-
I tillegg har klubben en ballvegg, to minitennisbaner og et utendørs bordtennisbord.

På baksiden av klubbhuset finner du garderober med kodelås.

Resepsjon og butikk

Bemannede åpningstider

 • Man - Tors

  Fra 16:00 – 20:00

 • Fredag

  Fra 15:00 – 20:00

 • Lørdag

  Fra 10:00 – 15:00

 • Søndag

  Fra 10:00 – 17:00

Butikk og kiosk

Vi har en god del tennisutstyr i butikken og kan tilby drikke og snacks i kiosken.

Strengeservice

Resepsjonen i Stavanger tennisklubb tilbyr strengeservice.
Racketer kan leveres og hentes i åpningstidene.
Vi har forskjellige strenger og kan gi råd om du ikke vet hvilke strenger som passer best for deg.
Strengingen må betales ved innlevering.

OBS. Sen vår /sommer flyttes resepsjonen til uteanlegget og åpningstidene avviker fra vanlige åpningstider i hallen.

Priser for strenging:

 • Egne strenger 230kr
 • Alu Power 525 kr
 • Blast 425 kr
 • Prince 375 kr

Hurtigstrengning kr 50,- i tillegg.

Organisasjon

Styret

Øverste myndighet er Årsmøtet.

Klikk her for å se dokumenter vedrørende årsmøte og organisasjonen i klubben

Stavanger Tennisklubb er en demokratisk organisasjon hvor medlemmene har anledning til å komme på årsmøtet, foreslå beslutningssaker og bestemme klubbens retning og hvem som skal utgjøre styret.
Styret består av styreleder, nestleder og seks styremedlemmer.

Styrets beslutninger settes ut i livet av Daglig leder.
Resepsjonen består av en fulltidsansatt og to deltidsansatte servicemedarbeidere som betjener resepsjonen ettermiddag/kveld og helg.

Komiteer

Komiteene fungere som arbeids- og støtte-grupper til styre arbeidet. Ledere av komiteene er styremedlemmer som rapporterer inn arbeidet. Medlemmer i komiteer trenger ikke være del av styret. Alle medlemmer som ønsker å bidra er velkomne til å ta kontakt.

Sportskomite

Stavanger Tennisklubb er ein klubb med kvalitetstilbod til alle aldersgrupper og på alle ferdigheitsnivå. Det inkluderer satsing på barnetennis via ungdomsgrupper til vaksentennis, veteran og pensjonistgrupper. Tilbodet inkluderer både introduksjon, mosjon og konkurransetennis frå begynnar opp til elitenivå. Nytt i 2019 har vært tilbod om rullestoltennis. Samansetjinga på trenarteamet skal inneha kompetanse til å dekka høg kvalitet i trenarrolla, innanfor både leveranse og framferd – tilpassa dei ulike gruppene.

Sosialkomite

Stavanger Tennisklubb skal tilby aktivitetar som gjev eit hyggeleg miljø for spelarar, trenarar, tilsette og tilskodarar i alle aldrer. Anlegget skal vera ein stad der barn og vaksne trivst. Klubben sin Sosialkomite skal ha tilstrekkeleg handlingsrom til at dei kan jobba aktivt med å skapa eit godt miljø for all medlemmene i klubben.

Anleggskomite

Stavanger Tennisklubb skal ha eit tennisanlegg som er attraktivt for medlemane året rundt. Tennishallen med dei 8 innebanane skal vera i god stand med innbydande treningsrom og garderobar og eit fellesområde som innbyr til sosialisering og informasjonsutveksling. Uteanlegget på Hafrsfjord med 4 grusbanar skal vera mellom dei beste grusdekka i landet og skal vera eit samlingspunkt i sommarsesongen for sosiale aktivitetar med ballvegg, minitennis, bordtennis og terrasse og publikumsbenkar.

 • 19 april 1902

  Stiftelse

  Stavanger Private Lawn-Tennisklub vart stifta og spelte på Vikings idrettsplass og på eigen bane på Ledaal

 • 1916

  Omdøypt

  Omdøypt til Stavanger Lawn-Tennisklubb. Bygde ny grusbane på Stadion

  1916

 • 1920

  Nye baner

  Klubben opna 2 nye tjære-makadambaner (asfalt) og bygde klubbhus med dame- og herregarderobe og dusj

 • 1931

  Flere baner

  Klubben med 2 nye ”en-tout-cas”-baner (grus-baner) på Stadion

  1931

 • 1948

  Innandørssport

  Stadionhallen vart sett i stand etter krigen og tennis vart også ein innandørssport

 • 1975

  Gamlingen

  To innandørsbanar i boble ved Gamlingen

  1975

 • 1976

  800 medlemer

  To utandørsbaner ved Gamlingen, tre treningsbaner på asfalt ved Lassa – 800 medlemer – 3dje største klubb i Stavanger (etter Viking og Turnforeningen)

 • 1977

  Samlokalisering

  Klubben hadde no aktivitetar på banen ved stadion, Gamlingen, Lassa, Siddishallen og Stadionhallen. Ei samlokalisering blei aktualisert

  1977

 • 1980

  Tjensvoll

  4 nye innandørsbanar på Tjensvoll. 1200-1300 medlemer på 80-talet

 • 1984

  8 innandørsbanar

  Ennå 4 nye innandørsbanar på Tjensvoll, no totalt 8 innandørsbanar

  1984

 • 1996

  Konkurs

  Renteoppgang og høg rentekostnad gjorde klubben teknisk konkurs, begjært tvangsauksjon av DNC (dagens DNB)

 • 1996-97

  Forkjøpsrett

  Stavanger kommune vedtek bruk av forkjøpsrett og tek over hallane etter bystyrevedtak 30 sep 1996 og 3 mar 1997. Stavanger kommune inngår avtale om drift av tennishallane på Tjensvoll med Stavanger Tennisklubb og Stavanger Forum

  1996-97

 • 2004

  Omregulering

  Bretlandsgata / gamle Viking stadion; Stavanger kommune omregulerte området med tennisbanane (4 grus, 1 asfalt) som hadde vore i bruk i over 80 år utan alternativ lokasjon for klubben. Inntekter på over 50 mill kr brukt til ny fotballstadion i Jåttåvågen

 • 2005

  Sammenslåing

  Stavanger tennisklubb og Hafrsfjord tennisklubb slår seg sammen og blir til Stavanger tennisklubb. Dermed får Stavanger tennisklubb 4 utendørs grusbaner.

  2005

© Kopirett - Stavanger Tennisklubb