Tennistilbud for nye spillereVelg Aldersgruppen

Her kan du søke om kurs for barn. Dersom vi har plass å tilby, sender vi ut tilbud i god tid før oppstart. De fleste frister er på våren. Høstens plasser tildeles i april/mai/juni. Søknader etter fristen, behandles i september/oktober.

Ønsker du å melde deg inn som medlem i Stavanger tennisklubb, vennligst klikk på linken nedenfor.

Ansvarlig

Tennistilbud for barn ‘nye spillere’ 

Vi har ulike tilbud for nye barn.

For barn i alderen 3-5 år, tilbyr vi “Tennislek.”

For aldersgruppen 6-9 år, har vi tre måter å starte på:

 • Sommercamp
 • Introkurs 
 • TFO

For aldersgruppen 10-12 år, har vi to måter å starte på:

 • Sommercamp
 • Introkurs (weekend-kurs)

Du kan lese mer om disse aktiviteter nedenfor

Tennislek 3-5 år

Tennislek er et opplegg for 3-, 4- og 5-åringer, hvor foreldre er med på banen. Tennis krever god koordinasjonsevne, og derfor er det stor vekt på at barnet trener opp koordinasjon. Barnet trener på å kaste og ta i mot ball, samt å kontrollere racket og ball. Trener gir oppgaver. Foreldrene er med og hjelper barna, og så får barna nye oppgaver etter hvert som man mestrer oppgavene.

Vi kaller dette for  lilla nivå, og er en forberedelse til blått og rødt nivå.

Treningstid:

Tirsdager 17:10-17:55 eller torsdager 17:10-17:55 (månedlig betaling forskuddsvis)

-Lørdager 09:30-10:25 (betaling pr. gang).

Åpent prøvetilbud Tennislek lørdager:

Enkelte lørdager har man mulighet til å ta med seg barnet og delta på en enkelt Tennislek-time. Still i treningstøy og sko beregnet for hallidrett. Racket lånes. Trenerne har med seg racketer på banen.

Påmelding til henning@stavangertk.no

Sommercamp 7-12 år

Vi tilbyr sommercamp hver sommerferie for barn i alderen 7 til 12 år. Vanligvis arrangeres sommercamp i uke 26, 27 og 32. Påmelding åpnes normalt rundt 1. februar. Det er normalt ca. 30 plasser tilgjengelig for viderekomne og ca. 20 plasser for nybegynnere.

Innhold

Det vil hver dag være ca. 3-4 timer tennis og ca. 2-3 timer med andre aktiviteter – ulike ballspill og tennis spesifikk fysisk trening med vekt på koordinasjonstrening og balansetrening. Aktivitetene vil foregå både inne og ute. Felles lunsj serveres ca. 11:30, og frukt rundt kl. 14:00.

Aktivitetsopplegget starter 09:00. Det vil være trener til stede på anlegget fra 08:00. De som ønsker å sette av barna i tennisklubben allerede 08.00, kan gjøre det. I tiden fram til 09:00 kan de spise medbrakt frokost eller bare slappe av på anlegget. Aktivitetsopplegget er ferdig 15:30. Campansvarlig vil være til stede til 16:00 hver dag.

Hovedbase vil være Hafrsfjorbanene, dvs. uteanlegget i Hognes gate 30.

Betaling ved påmelding i Spond.

Introkurs

Vi arrangerer intensive kurs for nybegynnere som ikke har fått plass på TFO. Kursene er på 3, 6, 9 eller 12-timer og gjennomføres vanligvis over en eller to helger (fredag, lørdag og søndag). Treningsøktene er på en, halvannen eller to timer pr. dag. Det er normalt seks deltagere pr. trener.

Påmelding og betaling her: https://club.spond.com/landing/courses/stk/4DF1B8FE2E0E46FDA6559D119F9984EC/main_products

Innhold:

 • Blått nivå: Sendeferdigheter, mottaksferdigheter og racketkontroll
 • Rødt nivå: Forehand og backhand. Grep, treffpunkt, klarposisjon, balanse og fotarbeid. Grunnleggende ferdigheter for å kunne spille med partner.

NB! Man kan ikke møte opp uten å ha fått bekreftelse på plass. Vi sender alltid ut bekreftelse av plass og informasjon om kurset til de som er påmeldt i forkant av kurset. 

TFO

Barna er velkomne til å komme til oss fra 13:00. Barnet melder seg for TFO-vakten og får mat (toast) ved ankomst.

Det er fri aktivitet i tennishallen fra 13:30 (under oppsyn av trenerne) og fram til treningsstart. Trenerne er tilgjengelig for spill og trening fra 13:30, og vil sette igang alle alle som er ankommet og klare.

De siste ankomne barna har treningsstart 14:15.

Treningene varer til 15:55, med innlagt fruktpause som bestemmes av hver enkelt trener.

Invitasjon til hver trening ligger på SPOND. Ved sykdom eller andre forfall meldes dette ved å avslå Spond-invitasjonen.

Faktura sendes en gang i måneden til oppgitt e-post-adresse. Fakturahenvendelser rettes til regnskap@stavangertk.no

TFO-ansvarlig er Henning Frøystein – henning@stavangertk.no

Vi har for tiden veldig stor pågang og har ventelister for alle aldre og nivå. Ønsker du å melde deg på venteliste kan du gjøre det her.

Ønsker du å melde deg inn som medlem i Stavanger tennisklubb, vennligst klikk på linken nedenfor.

Ansvarlig

Tennistilbud for ungdom ‘nye spillere’

Hvordan komme i gang?

Ønsker du å starte med tennis i alderen 13-19 år, starter du med et seks timer introkurs som går over en helg.

les mer nedenfor

Introkurs

Et introkurs koster 870 kr. og gir deg et godt første møte med tennissporten. Du møter andre jevnaldrende i samme båt, og får et tilpasset opplegg beregnet for nybegynnere. Seks timer på en helg gjør at du får god framgang på kort tid.

Introkurs settes normalt opp to timer fredag kveld, to timer lørdag formiddag og to timer søndag formiddag. Dette gir en intensiv innføring og gir et bedre utgangspunkt for videre spill. Inkludert i prisen for introkurs, gir vi deltagerne et gavekort på en time baneleie som kan benyttes fredag, lørdag eller søndag i løpet av den nærmeste måneden.

Så raskt som mulig etter kurset, melder du interesse for å være med videre.

Hvordan bli med? 

Fyll ut og send inn søknadsskjema. Vi tar imot søknader hele året. Sjekk kurskalender for å se når vi arrangerer weekend-kursene. Vi setter opp kurs etter behov og kapasitet.

Alle søkere blir kontaktet. Først når man blir kontaktet, får man vite når man blir tildelt plass. Noen ganger kan det være litt ventetid, men vit at vi jobber iherdig for å gi et godt tilbud til alle.

Slik er prosessen:

1. Fyll ut og send inn søknadsskjema
2. Vi registrerer søker
3. Vi sender ut tilbud om plass
4. Du bekrefter at du tar imot plassen
5. Faktura blir sendt ut noen dager før kursstart
6. Kurset starter og gjennomføres
7. Like etter kurset sender vi ut informasjon om veien videre
8. Du bekrefter om du vil være med videre slik forløpet er skissert
9. Sesongen går fra medio august til medio juni. For å være med når en ny sesong starter (august), må man søke innen 15. mai.

Veien videre: 

Vi anbefaler normalt to weekend-kurs som minimum. Den første helgen fokuserer i hovedsak på momenter som gir ballkontroll. Hovedfokus er forehand og spillets regler. Backhand og serve blir også introdusert, men ikke vektlagt like mye.

Den andre helgen, som kommer noen uker etterpå, skal gjøre spillerne mer rustet til å klare seg på en større bane, dvs. vi trener på kraftmomenter ved å aktivere kroppen i større grad. Målsetning er å sette ballen i spill med serve, og kunne holde ballen i spill både med forehand og backhand.

Fra weekend-kurs til ukentlig treningsgruppe: 

Det er en del variabler som spiller inn (alder, nivå, kapasitet, tidspunkt i sesongen) hvor raskt vi kan tilby deg plass på en ordinær treningsgruppe.

Mest vanlig er at vi oppretter en helt ny gruppe for deg og de andre som gikk introkurs og evt. oppfølgingskurs. Er det midt i sesongen, er det ofte kun fredager som er ledig.

Av og til finnes det enkelte ledige plasser mandag-torsdag som kursdeltagerne blir fordelt utover på, dersom det passer med nivå.

Fredagsgruppene er midlertidige. Med mindre man ønsker å trene fredager, er fredager en treningsdag som blir benyttet til å sette opp nye grupper etter at sesongen har startet, når mandag-torsdag er fulltegnet. Sørg for at du har meldt deg på neste sesong innen 15. mai, så er det gode sjanser for å få annen treningsdag enn fredag.

Hva er treningstidene? 

Treningstid avhenger hvilken av de omtrent 40 ungdomsgruppene du havner på.

De faste treningene for ungdom er delt inn etter ferdighetsnivå. Vi har ungdommer som har trent flere ganger i uken i mange år, og vi har ungdommer som nesten nettopp har startet. Det er rom både for de som vil trene en gang i uken og de som ønsker å utvikle seg som tennisspiller. Derfor finnes det mange ulike grupper.

Når kan man få fast treningstid? 

Det er i hovedsak kun viderekomne som får tilbud om fast treningstid. Nybegynnere må først delta på introkurs. Kursdeltagerne blir i etterkant av kurset tilsendt informasjon om veien videre.

Fast treningstid august-juni tilbys viderekomne som har søkt om plass før 15. mai.

Når går introkursene? 

Kapasiteten varierer fra semester til semester. Vi arrangerer normalt et par introkurs per semester, men det er ikke alle semester vi har annonserte kurs i kurskalenderen. Ta gjerne kontakt uavhengig hva som står i kurskalenderen, så ser vi hva vi kan få til.

Hva trenger man av utstyr?

* Treningsklær (det du er komfortabel med)
* Tennissko (flate, lyse såler som har lav friksjon og ikke sverter)
* Racket (racket kan lånes under introkurs / sommercamp / TFO)
* Vannflaske

For å være en del av klubbens treningsopplegg, må man være medlem og dessuten betale treningsavgift.

Medlemskontingent koster 1100 kr. pr. kalenderår. Blir normalt sendt ut i januar.

Treningsavgiften blir delt opp to fakturaer. En for vårsemester og en for høstsemester. Vårsemester er lengre enn høstsemester, derfor er pris ulik. Det er også forskjell på om man deltar i en stor eller liten treningsgruppe.

Treningsavgift for 2020/2021: 

Timesats stor gruppe (8-10 spillere pr. trener)
107 kr./time. Dvs. 1605 kr. for høstsemester (15 uker), og 2140 kr. for vårsemester (20 uker). Dersom to treninger i uken, er prisen det dobbelte. Dvs. 3210 kr. høst og 4280 kr. vår.

Timesats liten gruppe (4-6 spillere pr. trener)
131 kr./time. Dvs. 1965 kr. for høstsemester (15 uker), og 2620 kr. for vårsemester (20 uker). Dersom to treninger i uken, er prisen det dobbelte. Dvs. 3930 kr. høst og 5240 kr. vår.

Må jeg melde meg på ny sesong? 

Ja, man melder seg på en sesong om gangen. Skal man være med når ny sesong starter i august (uke 34), må man melde seg på innen 15. mai.

Etterslengere får et treningstilbud dersom det er ledig plass, men vær oppmerksom på at høstsemester planlegges på våren.

Informasjon om treningstider for neste sesong kommuniseres på våren.

Hvordan melder jeg meg av? 

Sesongen går fra august (uke 34) til juni (uke 21). Man melder seg på for en sesong om gangen med mindre annet er avtalt.  Ønsker man å slutte underveis i en sesong, må dette varsles skriftlig.

UTMELDING

Melder man seg av i desember, slipper man å betale for vårsemester.

Melder man seg av midt i et semester, må man betale et avmeldingsgebyr og dessuten betale for alle treningsuker som er passert fram til avmeldingsdato.

Vi har for tiden veldig stor pågang og har ventelister for alle aldre og nivå. Ønsker du å melde deg på venteliste kan du gjøre det her.

Ønsker du å melde deg inn som medlem i Stavanger tennisklubb, vennligst klikk på linken nedenfor.

Tennistilbud for voksne ‘nye spillere’

STK tilbyr trening for voksne i alle aldre og nivå. Er du nybegynner så har vi en enkel inngangsport gjennom å gå våre kjekke introkurs. Introkurs er 6 timers kurs over en helg hvor man går gjennom basis ferdigheter. Når kurset er overstått har man mulighet til å melde seg inn på faste ukentlige gruppe treninger.
Introkurs krever ikke medlemskap.

Hvis du har vært på kurs tidligere, eller har spelt før og ønsker å starte opp igjen, vennligst ta kontakt via email.

Introkurs er beregnet for alle som aldri har spilt tennis før eller kanskje bare noen få ganger. Introkurs avholdes vanligvis til følgende tider: fredag 18-20, lørdag 09-11 og søndag 10-12. Klokkeslett bekreftes aller seinest når vi sender ut praktisk informasjon seinest en/to uker før.

Alle deltagere får et gavekort på 1 time baneleie.

Pris for introkurs: 1200 kr.

Hva trenger man av utstyr?

 • Treningsklær (det du er komfortabel med)
 • Tennissko (flate, lyse såler som har lav friksjon og ikke sverter)
 • Racket (racket kan lånes under introkurs)
 • Vannflaske

Tennisbutikken vår selger det meste av tennisutstyr og bekledning – det vi ikke har inne kan bestilles

© Kopirett - Stavanger Tennisklubb