Innkalling til årsmøte 2024.

Til alle medlemmer i Stavanger Tennisklubb.

Styret innkaller herved til årsmøte i Stavanger Tennisklubb.

Årsmøtet avholdes 20.03.2024 kl 19.00 på tennishuset i Gunnar Warebergsgate 9.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 06.03.2024 til regnskap@stavangertk.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.stavangertk.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Stavanger Tennisklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Stavanger Tennisklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Stavanger Tennisklubb

 

Forslagskjema til årsmøte 2024