Treningsperiode

Man melder seg på en gang i året, for en sesong om gangen.

En sesong tilsvarer et skoleår; fra august til juni.

Sesongen 2021/2022 starter 23. august og avsluttes 18. juni.

Vi deler inn i to betalingsterminer; høstsemester og vårsemester.

Høstsemester faktureres normalt i september.

Vårsemester faktureres normalt i januar.

Forpliktende påmelding
Vi bruker mye tid på planlegging, og setter av ressurser basert på påmeldingene. Dersom man allikevel ikke kan delta, er det viktig at man på en ryddig måte (skriftlig) melder seg av i god tid. Se neste avsnitt.

Oppsigelse

Jeg ønsker å trekke meg fra høstsemester: Trekker du deg før 10. august, slipper du faktura for høstsemester.

Jeg ønsker å trekke meg fra vårsemester: Trekker du deg før 10. desember, slipper du faktura for vårsemester.

Trekker man seg etter at semesteret har startet, må man betale avmeldingsgebyr (300 kr) + betale for de treningstimene som er passert. Her gjelder dato for når man har fylt ut utmeldingsskjema. Har man ikke fylt ut utmeldingsskjema, må man betale for hele semesteret.

Avmelding fra trening skal gjøres ved å benytte UTMELDINGSSKJEMA. Her får du to valg:
1) Si opp plassen i treningsgruppen, fortsette som medlem
2) Si opp plassen i treningsgruppen OG si opp medlemskapet

Medlemskapet løper til det blir sagt opp, og følger ikke treningsstatus automatisk, da det er mange som ønsker å være medlem selv om man ikke har en trener hver uke.

Dersom ikke utmeldingsskjema fungerer, sender man utmelding til regnskap@stavangertk.no

Vi refunderer normalt ikke kursavgift.

Medlemskap

Medlemskap er obligatorisk for alle deltar på klubbens treningstilbud. Medlemskontingenten utgjør grunnlaget for at et idrettslag skal kunne drives, og tilby aktiviteter i klubbregi. Medlemskontingenten blir sendt ut separat, og må ikke forveksles med treningsavgift.

Medlemskontingent er p.t. 750 kr. pr. kalenderår. (gjelder barn og ungdom)

Kontingenten sendes normalt ut i januar.

Hvis du starter opp på høsten, får du redusert kontingent for resten av året. Deretter full pris fra oppstart av nytt kalenderår.

Treningstider

Vi har som mål at alle deltagere som er aktive i vårsemester, skal kjenne neste sesongs treningstider innen utgangen av juni.

Vi tildeler treningstid etappevis. Vi sender ut de tidene vi er sikre på først. Så har vi en del grupper hvor vi er avhengig av en full oversikt over påmeldingene før vi kan tildele treningstid.

Alle må melde seg på innen 15. mai.

Alle kan forvente å få tilsendt treningstid seinest siste uken i juni.

De som ikke har vært aktive våren, vil trolig få sin treningstid tildelt etter 1. august, med mindre det allerede er kommunisert i påmeldingsskjema hvilken tid gruppen er tiltenkt.

VELKOMSTINFORMASJON

(Hva skal man ha med, utstyr, hvilke regler gjelder, nivå, treningsinnhold, etc.)