Høsten 2022 har vi følgende program nasjonale/internasjonale turneringer:

Tennisweek 17-27 november

Viktig !!!

Les informasjon tilgjengelig på turneringsiden/factsheet.
Søknad om evt wc til TE/ITF skal komme fra trener/klubb
Henvendelser til turnerings leder gjøres via mail før turnerings start.