Barn 4 – 12 år .

Generell informasjon rundt barnetennis for nye spillere,