Til medlemmene i Stavanger Tennisklubb 

22.02.2023 

Innkalling til årsmøte i Stavanger Tennisklubb 2022 

Styret innkaller herved til årsmøte i Stavanger Tennisklubb.  

Årsmøtet avholdes 22.03.2023 kl 19.00 på tennishuset i Gunnar Warebergsgate 9. 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 08.03. til regnskap@stavangertk.no. Vennlig bruk vedlagt mal. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.stavangertk.no. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Stavanger Tennisklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Stavanger Tennisklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen 

Styret i Stavanger Tennisklubb 

forslagsskjema-til-arsmote_final