Årsmøtet,

øverste myndighet i Stavanger tennisklubb

Innkalling til årsmøte i Stavanger tennisklubb

20.04.2021

Vi inviterer til årsmøte 20.05.2021 kl. 19.00. Grunnen til at vi har ventet til ut i mai med å avholde årsmøtet er at vi forhåpentligvis kan møtes på klubben den datoen. Om det fortsatt skulle være restriksjoner når den tid kommer vil vi avholde møtet elektronisk.

Vi må uansett holde styr på hvor mange som møter opp derfor kommer vi til å ta påmelding fra de som ønsker å delta. Har du saker som du ønsker skal bli tatt opp på årsmøtet må du sende dem inn 2 uker før årsmøte dato. Påmelding og saker sendes til cezar@stavangertk.no. Fullstendig saksliste legge ut en uke før møtet.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli tilgjengelig senest 1 uke før årsmøte 2021 og du vil finne den under årsmøte 2021 lenger ned på siden.

Sakspapirer