Årsmøtet,

øverste myndighet i Stavanger tennisklubb