Barn 4 – 12 år .

Her finner du alt informasjon om barnetennis i klubben.

 • Sesonginformasjon 2021/2022

STKs Tennisunivers

Vårt opplegg for barn og ungdom i Stavanger Tennisklubb er samlet under paraplyen «STKs Tennisunivers.»

Vi kaller vårt tennisprogram for «STKs Tennisunivers» fordi vi har delt inn alle våre godt over 100 ukentlige treningsgrupper i planeter. To planeter på rødt nivå, tre planeter på oransj nivå, tre planeter på grønt nivå, to planeter på gult nivå og tre planeter på blått nivå.

Planetene representerer et helhetlig program for hver enkelt gruppe av spillere.

 • Instruksjon
 • Trening
 • Konkurranser
 • Sosiale aktiviteter
 • Foreldresupport

Du må derfor vite hvilket planetteam du tilhører. Planetprogrammet for ditt planetteam inneholder aktiviteter som passer for deg og de andre du trener sammen med.

Følgende aktiviteter inngår i planetprogrammet:

 • Samlinger – på og utenfor tennisbanen
 • Treningskamper
 • Klubbutveksling
 • Overnatting
 • Tur til annen klubb

I tillegg til planetprogrammet arrangerer vi åpne aktiviteter som ikke er begrenset til planetene

 • TennisKids tour – Red, Orange, Green tour
 • Aldersbestemte turneringer
 • Aldersbestemte samlinger

Oversikt over alle aktiviteter finnes i de respektive planetprogram, dessuten under «Hva skjer» / «Årshjul»

Sesonginformasjon 2021/2022

Hei alle barn og ungdommer som har meldt seg på sesongen 2021/2022,

Mandag 23. august står årets trenerteam klare til en ny sesong. Alle grupper og kurs starter opp den uken, med unntak av Tennislek, som starter uken etter, fra 30. august.

Alle treninger i tennishallen i Gunnar Warebergs gate 9. Informasjon om hvilken bane du skal møte opp, får man ved resepsjonen når du kommer. Pass på å møte opp før treningen starter! Vi oppfordrer alle til å møte opp fem minutter før.

Treningstider:
Alle skal ha fått treningstider gjennom Spond-invitasjonene. Det er noen som fortsatt ikke har besvart invitasjonen. Dette må man gjøre snarest, ellers strykes man og noen andre får plassen istedenfor.

Ønsker man seg annen treningstid, merk følgende:
1) Det er generelt begrensede muligheter for å bytte treningstid. Vi er fleksible og vil gjerne hjelpe, men det er ikke alltid det finnes alternativ. Noen aldersgrupper finnes det ingen alternativ, andre aldersgrupper kan det finnes flere alternativ innenfor samme nivå.
2) Henvendelser skal til henning@stavangertk.no
3) Sjansen minker jo tettere innpå sesongstart man kommer. Det kan være ganske lang responstid p.g.a. travle tider i ukene før og etter sesongstart.

Fravær:
Dersom man ikke kan møte til første trening, sender man melding til henning@stavangertk.no. Dette gjelder kun første treningsuke. Takker man nei til første trening gjennom Spond-invitasjonen, kan man risikere å bli strøket fra gruppen hele høsten, så derfor må man passe på at man har akseptert trening den første uken uavhengig om man møter eller ikke.

I fortsettelsen er det bare å velge «Avslå» / «Kommer ikke» fra gang til gang i de ukentlige Spond-invitasjonene.

Når utgår trening?
Vi følger skolekalenderen. Dvs. trening utgår i høstferien, juleferien, vinterferien og påskeferien. Trening utgår på helligdager og andre «røde» dager. Komplett oversikt over sesongen 2020/2021 finner du her:

Betaling
Daglig leder sender ut faktura og er kontaktperson for fakturaspørsmål. Faktura kommer normalt i løpet av september.

Oppsigelse av plass
Dersom man av en eller annen grunn vil si opp plassen sin, skal dette gjøres via avmeldingsskjemaet vårt: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0vt6R8v9WXY_TQFUVyrk4paDqt_c94hR971QcHL1N1HKY6Q/viewform

Trenere:
Informasjon om hvem som er trener for de respektive grupper, blir lagt ut i Spond-invitasjonen fortløpende fram mot sesongstart. Her finner du oversikt over klubbens trenere sesongen 2020/2021, med tilhørende kontaktopplysninger. 

Spond-kommunikasjon:
Vil benytte anledningen til å gjenta at vi ikke ønsker at spillere/foreldre bruker kommentarfeltene i Spond. Har man spørsmål eller annet man vil formidle, så er dere hjertelig velkommen til å sende e-post eller ringe.

Hvem skal man kontakte:

Barnetennis: Henning Frøystein henning@stavangertk.no / 47 84 93 91
Ungdomstennis: Henning Frøystein
Rekruttgruppe (Halleys): Cezar Johansson cezar@stavangertk.no / 90764804
Voksentennis: Cezar Johansson
Konkurransetennis: Marius Tangen marius@stavangertk.no / 99720460
Regnskap/faktura: Cezar Johansson
Medlemskap, baneleie og andre henvendelser: Cezar Johansson
Turneringer: Ole Storhaug ole@stavangertk.no / 91568547

Covid-19
Minner om at gjeldende smittevern-tiltak fortsatt opprettholdes, også i tennishallen.

* Husk god hånd- og hostehygiene. Vask hendene ved ankomst, og før og etter trening.
* Hold avstand, og unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.
* Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til du er symptomfri.
* Har du symptomer på covid-19, bør du testes og holde deg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG du er symptomfri.

PS! Vi kommer tilbake til tidspunkt og gjennomføringsmøte for foreldremøter.

Vi gleder oss til en ny sesong, og håper alle er klare for å trene og delta på klubbens aktiviteter.

Er du helt ny i klubben, bør du også lese denne informasjonen:

På vegne av trenerteamet,
Henning Frøystein
Ansvarlig barne- og ungdomstennis
Stavanger Tennisklubb

Årshjul

Turneringer

Samlinger

Arrangement

Turer

Klubbutvekslinger

Informasjonsmøter

Etc.

Sesongstart 23. august, sesongslutt 17. juni.

Trening utgår i høstferien (11.-15. oktober)

Trening utgår i juleferien (23. desember til 10. januar)

Semesterstart 10. januar.

Trening utgår i vinterferien (28. februar.-6. mars)

Trening utgår i påskeferien (11. april til 19. april)

Trening utgår 26. mai (Kristi Himmelfartsdag)

Trening utgår 17. mai (nasjonaldagen)

Trening utgår 6. juni (2. pinsedag)

Trening utgår i sommerferien (fra 19. juni)

Målet med STKs Tennisunivers:

 • Inkludere alle og vise spennet fra nybegynner til hardtsatsende elitespillere – hvor majoriteten er alle de midt i mellom dette
 • Skape miljø og positive relasjoner, og bidra til man utvider sitt tennisnettverk
 • Et helhetlig program som utvikler tennisspillere og gode lagspillere

Gjennom STKs Tennisunivers håper vi at våre barn og ungdom knytter varige bånd både til sporten, klubben og treningskamerater.

STKs Tennisunivers bygger på følgende prinsipper: 

* Gruppen har to treninger i uken, og samme trener følger gruppen begge dager – mandag og onsdag eller tirsdag og torsdag.
* Fredagsdrop in for de som har lyst til å supplere med enda mer trening
* Lilla-rødt-oransj-grønt-gult-blått nivå
* Pensum og diplomoppgaver
* Gratis egentrening på baner som står tomme
* Planetaktiviteter, dvs. samlinger på og utenfor banen, eller kampspill i ulike format. Overnatting og turer til annen klubb kan også være en del av planetprogrammet. Hver planet har et halvårlig planetprogram som annonseres i starten av semesteret.

Hovedpoenget med STKs Tennisunivers er å ta bedre vare på deg som tennisspiller. Du er mer enn en kursdeltager – vi ønsker å legge til rette for at du skal trives og utvikle deg videre i Stavanger Tennisklubb.

Treningsgruppen din har to treninger i uken, og du forholder deg til de samme treningskameratene og den samme treneren begge treningsdager. Det betyr blant annet at du har en trener som kan legge opp et mer langsiktig løp, følge deg tettere opp og forstå bedre hvordan du lærer og utvikler deg.

I STKs Tennisunivers tar vi dessuten sikte på en helhetlig utvikling av tennisspillerne våre. Alle som har prøvd å spille en kamp, har erfart at trening og kamp er to forskjellige verdener. Ønsker man å utvikle seg som tennisspiller, går kamp og trening hånd i hånd. På den måten lærer man seg selv bedre å kjenne og forstår bedre hva trening handler om. Man trenger ikke å delta i et NM for å utfordre seg selv – planetcupene er lavterskel-turneringer hvor du får erfaring med kamp innenfor uhøytidelige og oppbyggende rammer.

Men det STKs Tennisunivers kanskje handler aller mest om, er å knytte bånd til andre gutter og jenter i tennisklubben. Vi arrangerer planetsamlinger for å spleise spillere på tvers av treningsgruppene, sånn at du får spille med og bli kjent med jevnaldrende du ikke trener med til vanlig.

Vi ønsker også å legge til rette for at de som vil trene mer, skal få mulighet til dette. Fredager har vi drop in-trening, dvs. du kommer når du kan og betaler kun for de treningene du er på!

Det er også viktig å understreke at all trening ikke trenger å være med trener. For å si det mer direkte: All trening bør ikke være med trener. Trener hjelper deg litt på veien, men den eneste som kan gjøre deg bedre, er deg selv. Øv med racket og ball hjemme på garasjeveggen, i skolegården eller ta med treningskameratene til tennisbanen.

Som en del av STKs Tennisunivers kan du spille gratis på ledige baner – det er et unikt tilbud som Stavanger Tennisklubb er nesten alene om i hele tennis-Norge! Forutsetningen er at du spiller med en annen fra STKs Tennisunivers, og at dere ikke reserverer banen på forhånd.

Vi tror det er summen av alt dette – de faste treningene, og kamper og samlinger utenom, samt prøving og feiling uten trener – som gjør det stimulerende å være med i STKs Tennisunivers. Vi håper du finner deg godt til rette og blir en aktiv spiller i klubben!

Alle som deltar i en treningsgruppe – TFO eller ordinære treninger på kvelden – skal tilhøre et planetteam så snart man har fått en skillsdiplom. Nybegynnere må altså vente til de har lært og trent nok til å klare oppgaver som står beskrevet for de ulike nivåene.

Når man har klart Rød 1, får man Rød 1-diplom og blir inkludert enten i Team Pluto eller Team Mars, avhengig av alder. Rød 1 er minimumsnivå for å delta i disse to planetene.

Når man har klart Oransj 1, får man Oransj 1-diplom og blir inkludert enten i Team Merkur, Team Neptun eller Team Titan, avhengig av alder. Oransj 1 er minimumsnivå for å delta.

Når man har klart Grønn 1, får man Grønn 1-diplom og blir inkldert enten i Team Tellus eller Team Saturn. Grønn 1 er minimumsnivå.

Planetsamlinger

Planetsamlinger er interne klubbsamlinger som tilbys og tilrettelegges for den aktuelle planet. Samlingene går i helgene og vil typisk være i 1,5-2 timer enten lørdag eller søndag eller begge dager, alt etter som. Sjekk ut planetprogrammet for din planet for å se når det arrangeres samlinger for din planet.

Poenget med samlinger er å bli kjent med andre jevnaldrende på omtrent samme nivå, og være et supplement til de ordinære treningene.  Mens en trening har større fokus på instruksjon og treningsmodeller, har en samling mer fokus på lek, spill og det sosiale. En samling skiller seg også fra en vanlig trening ved at samlinger har en lengre varighet, og er ofte i større grupper i og med at samlingene tilbys for alle treningsgrupper innenfor en planet. Det blir lagt opp til spill, og man må være i stand til å kunne spille med en partner for å delta.

Samlingene har ofte et allsidig og sosialt snitt. Noen samlinger inkluderer mat.

Vi fakturerer 250 kr. pr. halvår. Da kan man delta på alle planetsamlingene som det inviteres til. Vi garanterer minst tre samlinger pr. halvår, som regel tilbyr vi fire.

Dersom man ikke ønsker å være med i et planetteam, sender man melding til henning@stavangertk.no.

Påmelding til planetansvarlig eller ved å skrive deg opp på påmeldingslisten på oppslagstavla.

Planetcuper

Planetcuper er interne turneringer beregnet på de spillerne som er i den aktuelle planeten. Dvs. at man slipper å møte spillere som er mye mer erfarne. Det er imidlertid ikke til å unngå at noen spillere er flinkere eller mer erfarne enn andre, men veldig stor forskjell skal det ikke være.

Planetcup gjennomføres i løpet 2-4 timer, og i løpet av denne tiden skal man minst ha spilt tre kamper uansett resultat. Kampene som spilles er i et lite format, slik at spillerne heller får mange og korte kamper mot ulike motstandere.

Vi legger opp til en enkel organisering og lite høytidelig ramme, da dette handler om å få kamperfaring og at barna lærer seg å telle, fair play og få positive opplevelser med turneringsdeltagelse.

Planetcupene skal være en forberedelse til de åpne turneringene hvor både kampformat og turneringsformat er større.

Pluto cup spilles med rød ball og på minibane

Merkur cup og Neptun cup spilles med oransj ball og på midibane

Tellus cup og Saturn cup kan spilles både med oransj ball og med grønn ball, avhengig av hva det er invitert til og hvordan evt. klasser deles inn. I hovedsak går disse turneringene med grønn ball, men det å spille med oransj ball kan ha en positiv effekt også for disse spillerne.

Jupiter cup spilles med gul ball. Det arrangeres vanligvis ikke så mange Jupiter-cuper p.g.a. ferdigheter og turneringserfaring tilsier at disse spillerne har tilgang på åpne turneringer som f. eks. Juvesen cup, RM/VM etc.

Alle deltagere i planetcup får medalje.

Har man samlet fem medaljer, kan man bytte inn i pokal.

Har man samlet to pokaler/ti medaljer, kan man bytte inn i større pokal.

Toggle Content goes here

Drop in er treninger som ikke er faste. Det varierer hvem som møter opp, man betaler kun for de treningene man møter opp på. 120 kr. pr. trening. Treningsoppmøtet registreres og faktureres i etterkant (kvartalsvis).

Pluto og Mars, dvs. rødt nivå, har drop in lørdager. Kl. 10-11, 11-12 eller 12-13 avhengig av nivå. Invitasjon gjennom Spond.

Merkur og Neptun, dvs. oransj nivå, har drop in fredager kl. 17-18.

Grønt og gult nivå – ta kontakt, så ser vi hva vi får til.

Ansvarlig

Henning Frøystein