2022

Uke 26: 27.06  – 01.07
Uke 27: 04.07 – 08.07

August er usikkert grunnet messe i hallen

Vi tilbyr som regel fire uker med sommercamp hver sommerferie for barn i alderen 7 til 13 år.

Sommeren 2022 er noe annerledes grunnet ONS som tar hallen vår i August. Vi er derfor noe usikre på om vi kan arrangere sommercamp i august.

Barn som går på kurs har fått invitasjon til arrangement via SPOND. Nybegynnere må melde seg på via skjema.

Sommercamp beskrivelse

Det vil hver dag være ca. 3-4 timer tennis og ca. 2-3 timer med andre aktiviteter – ulike ballspill og tennisspesifikk
fysisk trening med vekt på koordinasjonstrening og balansetrening. Aktivitetene vil foregå både inne og ute. Felles
lunsj serveres ca. 11:30, og frukt rundt kl. 14:00.

Aktivitetsopplegget starter 09:00. Det vil være trener til stede på anlegget fra 08:00. De som ønsker å sette av
barna i tennisklubben allerede 08.00, kan gjøre det. I tiden fram til 09:00 kan de spise medbrakt frokost eller bare
slappe av på anlegget. Aktivitetsopplegget er ferdig 15:30. Campansvarlig vil være til stede til 16:00 hver dag.
Hovedbase vil være Hafrsfjorbanene, dvs. uteanlegget i Hognes gate 30.

Pris:

Medlem: 1970kr

Ikke-medlem: 2270kr

Faktura blir sendt ut i forkant.