Ungdom.

13-19 år

Høsten 2022 og våren 2023

Vi har for tiden veldig stor pågang og har ventelister for alle aldre og nivå. Ønsker du å melde deg på venteliste kan du gjøre det her.

Ungdomstennis 

Vi har grovt sett tre kategorier ungdommer.

  • De som starter med tennis tidlig, bruker mye tid på trening og har kommet langt i sin utvikling. Vi har ca. 30 ungdommer som spiller nasjonale turneringer og har høye ambisjoner.
  • De som har vært aktive i klubben en stund og har tennis som en hobby. Vi har nærmere 100 ungdommer som koser seg med en eller to treninger i uken, samt diverse samlinger og arrangement i ny og ne.
  • De som starter med tennis i tenårene og er i en nybegynnerfase. Det vil variere litt fra sesong til sesong hvor mange nye vi har kapasitet til å ta inn.

Vi har ca. 8-10 ulike ungdomsgrupper hver dag, totalt ca. 40 grupper i løpet av en uke. Gruppene varierer i alder, nivå og ambisjoner. Ansvarlig for ungdomstennis setter opp gruppene for en sesong om gangen, men de kan justeres i løpet av sesongen hvis det er gode grunner for det. Vi tilstreber at gruppene skal være så homogene som mulig slik at kvaliteten på treningene blir så god som mulig og det blir samsvar med forventningene.

Det er også forskjell på hvor store gruppene er. Noen grupper er på 10 ungdommer, andre grupper er enten seks eller fire per trener. Det er aldri mer enn seks på en bane.

Vi har ikke rene årskull-grupper, men det er sjelden mer enn to års aldersforskjell på ungdomsgruppene. Man kan med andre ord spille på gruppe sammen med noen som er ett-to år yngre, like gamle eller ett-to år eldre, avhengig av ferdighets- og ambisjonsnivå.

Sesongen starter i uke 34 og avslutter i uke 21. Det er ingen trening i skoleferier og «røde» dager.

Hvordan komme i gang?

Ønsker du å starte med tennis i alderen 13-19 år, starter du med et seks timer introkurs som går over en helg.

Introkurs

Et introkurs koster 870 kr. og gir deg et godt første møte med tennissporten. Du møter andre jevnaldrende i samme båt, og får et tilpasset opplegg beregnet for nybegynnere. Seks timer på en helg gjør at du får god framgang på kort tid.

Introkurs settes normalt opp to timer fredag kveld, to timer lørdag formiddag og to timer søndag formiddag. Dette gir en intensiv innføring og gir et bedre utgangspunkt for videre spill. Inkludert i prisen for introkurs, gir vi deltagerne et gavekort på en time baneleie som kan benyttes fredag, lørdag eller søndag i løpet av den nærmeste måneden.

Så raskt som mulig etter kurset, melder du interesse for å være med videre.

Hvordan bli med? 

Fyll ut og send inn søknadsskjema. Vi tar imot søknader hele året. Sjekk kurskalender for å se når vi arrangerer weekend-kursene. Vi setter opp kurs etter behov og kapasitet.

Alle søkere blir kontaktet. Først når man blir kontaktet, får man vite når man blir tildelt plass. Noen ganger kan det være litt ventetid, men vit at vi jobber iherdig for å gi et godt tilbud til alle.

Slik er prosessen:

1. Fyll ut og send inn søknadsskjema
2. Vi registrerer søker
3. Vi sender ut tilbud om plass
4. Du bekrefter at du tar imot plassen
5. Faktura blir sendt ut noen dager før kursstart
6. Kurset starter og gjennomføres
7. Like etter kurset sender vi ut informasjon om veien videre
8. Du bekrefter om du vil være med videre slik forløpet er skissert
9. Sesongen går fra medio august til medio juni. For å være med når en ny sesong starter (august), må man søke innen 15. mai.

Veien videre: 

Vi anbefaler normalt to weekend-kurs som minimum. Den første helgen fokuserer i hovedsak på momenter som gir ballkontroll. Hovedfokus er forehand og spillets regler. Backhand og serve blir også introdusert, men ikke vektlagt like mye.

Den andre helgen, som kommer noen uker etterpå, skal gjøre spillerne mer rustet til å klare seg på en større bane, dvs. vi trener på kraftmomenter ved å aktivere kroppen i større grad. Målsetning er å sette ballen i spill med serve, og kunne holde ballen i spill både med forehand og backhand.

Fra weekend-kurs til ukentlig treningsgruppe: 

Det er en del variabler som spiller inn (alder, nivå, kapasitet, tidspunkt i sesongen) hvor raskt vi kan tilby deg plass på en ordinær treningsgruppe.

Mest vanlig er at vi oppretter en helt ny gruppe for deg og de andre som gikk introkurs og evt. oppfølgingskurs. Er det midt i sesongen, er det ofte kun fredager som er ledig.

Av og til finnes det enkelte ledige plasser mandag-torsdag som kursdeltagerne blir fordelt utover på, dersom det passer med nivå.

Fredagsgruppene er midlertidige. Med mindre man ønsker å trene fredager, er fredager en treningsdag som blir benyttet til å sette opp nye grupper etter at sesongen har startet, når mandag-torsdag er fulltegnet. Sørg for at du har meldt deg på neste sesong innen 15. mai, så er det gode sjanser for å få annen treningsdag enn fredag.

Hva er treningstidene? 

Treningstid avhenger hvilken av de omtrent 40 ungdomsgruppene du havner på.

De faste treningene for ungdom er delt inn etter ferdighetsnivå. Vi har ungdommer som har trent flere ganger i uken i mange år, og vi har ungdommer som nesten nettopp har startet. Det er rom både for de som vil trene en gang i uken og de som ønsker å utvikle seg som tennisspiller. Derfor finnes det mange ulike grupper.

Når kan man få fast treningstid? 

Det er i hovedsak kun viderekomne som får tilbud om fast treningstid. Nybegynnere må først delta på introkurs. Kursdeltagerne blir i etterkant av kurset tilsendt informasjon om veien videre.

Fast treningstid august-juni tilbys viderekomne som har søkt om plass før 15. mai.

Når går introkursene? 

Kapasiteten varierer fra semester til semester. Vi arrangerer normalt et par introkurs per semester, men det er ikke alle semester vi har annonserte kurs i kurskalenderen. Ta gjerne kontakt uavhengig hva som står i kurskalenderen, så ser vi hva vi kan få til.

Hva trenger man av utstyr?

* Treningsklær (det du er komfortabel med)
* Tennissko (flate, lyse såler som har lav friksjon og ikke sverter)
* Racket (racket kan lånes under introkurs / sommercamp / TFO)
* Vannflaske

For å være en del av klubbens treningsopplegg, må man være medlem og dessuten betale treningsavgift.

Medlemskontingent koster 1100 kr. pr. kalenderår. Blir normalt sendt ut i januar.

Treningsavgiften blir delt opp to fakturaer. En for vårsemester og en for høstsemester. Vårsemester er lengre enn høstsemester, derfor er pris ulik. Det er også forskjell på om man deltar i en stor eller liten treningsgruppe.

Treningsavgift for 2020/2021: 

Timesats stor gruppe (8-10 spillere pr. trener)
107 kr./time. Dvs. 1605 kr. for høstsemester (15 uker), og 2140 kr. for vårsemester (20 uker). Dersom to treninger i uken, er prisen det dobbelte. Dvs. 3210 kr. høst og 4280 kr. vår.

Timesats liten gruppe (4-6 spillere pr. trener)
131 kr./time. Dvs. 1965 kr. for høstsemester (15 uker), og 2620 kr. for vårsemester (20 uker). Dersom to treninger i uken, er prisen det dobbelte. Dvs. 3930 kr. høst og 5240 kr. vår.

Må jeg melde meg på ny sesong? 

Ja, man melder seg på en sesong om gangen. Skal man være med når ny sesong starter i august (uke 34), må man melde seg på innen 15. mai.

Etterslengere får et treningstilbud dersom det er ledig plass, men vær oppmerksom på at høstsemester planlegges på våren.

Informasjon om treningstider for neste sesong kommuniseres på våren.

Hvordan melder jeg meg av? 

Sesongen går fra august (uke 34) til juni (uke 21). Man melder seg på for en sesong om gangen med mindre annet er avtalt.  Ønsker man å slutte underveis i en sesong, må dette varsles skriftlig.

UTMELDING

Melder man seg av i desember, slipper man å betale for vårsemester.

Melder man seg av midt i et semester, må man betale et avmeldingsgebyr og dessuten betale for alle treningsuker som er passert fram til avmeldingsdato.