Styret og komiteer.

Styret i STK

Øverste myndighet er Årsmøtet. Stavanger Tennisklubb er en demokratisk organisasjon hvor medlemmene har anledning til å komme på årsmøtet, foreslå beslutningssaker og bestemme klubbens retning og hvem som skal utgjøre styret. Styret består av styreleder, nestleder og seks styremedlemmer. Styrets beslutninger settes ut i livet av Daglig leder. Resepsjonen består av tre deltidsansatte servicemedarbeidere som betjener resepsjonen ettermiddag/kveld og helg. Totalt lønnes 12 årsverk for å holde hjulene i gang i Stavanger Tennisklubb.

Line Hoff Nilsen

Styreleder og leder for sportskomiteen

Lars Gjerdåker

Styremedlem

Link to: RIK mener: Aldri før har det vært viktigere å betale inn kontingenten

Trudie Scholman

Styremedlem

Petra Humppila Nordbø

Styremedlem

Pia Charlotte Mæhle

Styremedlem og medlem i sponsorkomiteen

Ola Sjøstrand

Styremedlem og medlem i anleggs komitéen

Komiteer

Komiteene fungere som arbeids- og støtte-grupper til styre arbeidet. Ledere av komiteene er styremedlemmer som rapporterer inn arbeidet. Medlemmer i komiteer trenger ikke være del av styret. Alle medlemmer som ønsker å bidra er velkomne til å ta kontakt.

Sportskomiteen

Line Hoff Nilsen
John Baxter

Sportslig tilbud 

Stavanger Tennisklubb er ein klubb med kvalitetstilbod til alle aldersgrupper og på alle ferdigheitsnivå. Det inkluderer satsing på barnetennis via ungdomsgrupper til vaksentennis, veteran og pensjonistgrupper. Tilbodet inkluderer både introduksjon, mosjon og konkurransetennis frå begynnar opp til elitenivå. Nytt i 2019 har vært tilbod om rullestoltennis. Samansetjinga på trenarteamet skal inneha kompetanse til å dekka høg kvalitet i trenarrolla, innanfor både leveranse og framferd – tilpassa dei ulike gruppene.

Sportslig resultat

Stavanger Tennisklubb er, og har lenge vore, ein av dei beste klubbane i Norge både på junior og seniorsida med jamnlege Norgesmeistarar i juniorklassane og med både herre- og damelag i eliteserien.

I dag er det ca. 50 juniorar i tre ulike nivå med konkurransegrupper – orion, lactea og kosmos og klubben har høg deltaking på turneringar. I tillegg så har STK faste lagtennistreningar og har 6 lag som deltek i lagserien med både dame- og herrelag i eliteserien.

Anleggskomiteen

Lars Gjerdåker
John Baxter

Anlegg – moderne og funksjonelle

Stavanger Tennisklubb skal ha eit tennisanlegg som er attraktivt for medlemane året rundt. Tennishallen med dei 8 innebanane skal vera i god stand med innbydande treningsrom og garderobar og eit fellesområde som innbyr til sosialisering og informasjonsutveksling. Uteanlegget på Hafrsfjord med 4 grusbanar skal vera mellom dei beste grusdekka i landet og skal vera eit samlingspunkt i sommarsesongen for sosiale aktivitetar med ballvegg, minitennis, bordtennis og terrasse og publikumsbenkar.

Sosialkomiteen

Veronica Tønnessen
Laila Frette
Gry Gjerdåker

Sosial aktivitet – positivt og inkluderande miljø

Stavanger Tennisklubb skal tilby aktivitetar som gjev eit hyggeleg miljø for spelarar, trenarar, tilsette og tilskodarar i alle aldrar. Anlegget skal vera ein stad der barn og vaksne trivst. Klubben sin Sosialkomite skal ha tilstrekkeleg handlingsrom til at dei kan jobba aktivt med å skapa eit godt miljø for all medlemmene i klubben.