Stavanger tennisklubb.

Vinnerkultur, Respekt, Gjøre hverandre gode, Trivsel og glede

945

Medlemmer

 • Sportslig tilbud

  – topptennis

  – tennis livet ut

 • Sportslige resultat

  – for både junior, senior og veteran

 • Sosial aktivitet

  – positivt og inkluderende miljø

 • Kommunikasjon

  – eksternt og internt

 • Anlegg

  – moderne og funksjonelle

 • Økonomi og arbeidsplass

  – sunn drift med finansiell fridom

Målsetning om å være en foregangsklubb i Norge

Bredt register av aktiviteter.

Over 200

ukentlig kurs og aktiviteter

150 barn på TFO

Norges største tennisfritidsordning

150 ungdommer

Fordelt i tennisskolen og konkurranse grupper

150 på voksenkurs

Stor tennisskole for voksne

Gode fasiliteter

1902-2005

Anleggs historie

 • 19 april 1902

  Stiftelse

  Stavanger Private Lawn-Tennisklub vart stifta og spelte på Vikings idrettsplass og på eigen bane på Ledaal

 • 1916

  Omdøypt

  Omdøypt til Stavanger Lawn-Tennisklubb. Bygde ny grusbane på Stadion

  1916

 • 1920

  Nye baner

  Klubben opna 2 nye tjære-makadambaner (asfalt) og bygde klubbhus med dame- og herregarderobe og dusj

 • 1931

  Flere baner

  Klubben med 2 nye ”en-tout-cas”-baner (grus-baner) på Stadion

  1931

 • 1948

  Innandørssport

  Stadionhallen vart sett i stand etter krigen og tennis vart også ein innandørssport

 • 1975

  Gamlingen

  To innandørsbanar i boble ved Gamlingen

  1975

 • 1976

  800 medlemer

  To utandørsbaner ved Gamlingen, tre treningsbaner på asfalt ved Lassa – 800 medlemer – 3dje største klubb i Stavanger (etter Viking og Turnforeningen)

 • 1977

  Samlokalisering

  Klubben hadde no aktivitetar på banen ved stadion, Gamlingen, Lassa, Siddishallen og Stadionhallen. Ei samlokalisering blei aktualisert

  1977

 • 1980

  Tjensvoll

  4 nye innandørsbanar på Tjensvoll. 1200-1300 medlemer på 80-talet

 • 1984

  8 innandørsbanar

  Ennå 4 nye innandørsbanar på Tjensvoll, no totalt 8 innandørsbanar

  1984

 • 1996

  Konkurs

  Renteoppgang og høg rentekostnad gjorde klubben teknisk konkurs, begjært tvangsauksjon av DNC (dagens DNB)

 • 1996-97

  Forkjøpsrett

  Stavanger kommune vedtek bruk av forkjøpsrett og tek over hallane etter bystyrevedtak 30 sep 1996 og 3 mar 1997. Stavanger kommune inngår avtale om drift av tennishallane på Tjensvoll med Stavanger Tennisklubb og Stavanger Forum

  1996-97

 • 2004

  Omregulering

  Bretlandsgata / gamle Viking stadion; Stavanger kommune omregulerte området med tennisbanane (4 grus, 1 asfalt) som hadde vore i bruk i over 80 år utan alternativ lokasjon for klubben. Inntekter på over 50 mill kr brukt til ny fotballstadion i Jåttåvågen

 • 2005

  Sammenslåing

  Stavanger tennisklubb og Hafrsfjord tennisklubb slår seg sammen og blir til Stavanger tennisklubb. Dermed får Stavanger tennisklubb 4 utendørs grusbaner.

  2005