TFO-film

Sosiale medier

Tennisbursdag

Skal du feire bursdag?

Prøv tennisbursdag

Les mer

Påmelding åpne turneringer

Planetteamene er publisert

Planetteamene er publisert

Nå kan du se hvem som hører hjemme i de seks klubbteamene Pluto, Merkur, Neptun, Tellus, Saturn og Jupiter. Gå inn på LAGSIDER og finn det respektive team ved å benytte "rullegardinen"

Skrevet av Henning Frøystein den 19.08.2011

Disse teamene er ikke en rangering av ferdigheter. Ferdighetsnivået internt i teamene kan være sprikende, men teamene reflekterer likevel til en viss grad tenniserfaring. Som man kan se av beskrivelsen nedenfor, overlapper de ulike teamene hverandre i alder, for å kunne ta sosiale hensyn og ha en hensiktsmessig fleksibilitet sportslig sett. Om man deltar på TFO eller ei spiller ingen rolle. Alle spillere i alderen 5 til 18 år er plassert i et planetteam.

Teamene brukes når vi arrangerer ulike typer arrangement. Planetcuper, planetsamlinger og andre sosiale eller sportslige begivenheter. Hver sesong inviterer vi altså til arrangement i helgene for at spillerne skal bli bedre kjent med sine jevnaldrende klubbkamerater og likesinnede spillere. Vi arrangerer aktiviteter for alle planetteam!

Det er viktig at foreldrene merker seg at alle slike arrangement krever aktiv påmelding, og at informasjon om arrangementene legges ut på hjemmesiden. Påmeldingsliste henges opp på oppslagstavlen i klubben.

Planetaktivitetene gjør at man skaffer seg nye tennisvenner og får spille og utfordre seg selv mot andre spillere på tvers av de vanlige treningsgruppene.

For å lese mer om bakgrunnen for opprettelsen av planetene, gå inn på din planetside og klikk på Info om STKs tennisunivers. På planetsiden legges også planetprogram for høsten 2011 ut i løpet av kort tid.

En kort beskrivelse av de ulike team:

Team Pluto er for de yngste spillerne, og her spiller man med røde baller. Alder 5-8 år. Det er både nybegynnere og viderekomne spillere i Team Pluto.  

Team Merkur er for de litt eldre barna, og her spiller de fleste spillerne med oransje baller. Alder 7-10 år. Det er både nybegynnere og viderekomne spillere i Team Merkur.

Team Neptun er for spillere i alderen 9-13 år. Også her spiller de fleste med oransje baller. Det er både nybegynnere og viderekomne spillere i Team Neptun.

Team Tellus er for de mer erfarne spillerne i samme aldersgruppe som Neptun. Alle spillere trener flere ganger i uken, har vært med i klubben en del sesonger og er aktive utenom de faste treningene. De fleste spiller med grønne baller.

Team Saturn er for aldersgruppen 13-18 år. Det finnes både nybegynnere og viderekomne spillere - og noen har spilt i mange år.  

Team Jupiter er også beregnet for aldersgruppen 13-18 år. Her er det imidlertid kun spillere som enten trener mye eller har trent mye opp gjennom årene.

Det er meningen at spillere på samme treningsgruppe er i samme team. Det kan imidlertid hende at spillere som trener f. eks. to ganger i uken, trener en gang med sitt team og en gang med et annet team.

Vurderingen av team er gjort i forhold til hvor vi tror man vil trives best i forhold til planetcupene og hvor man har sine venner og treningskamerater.

 

 

  

Tilbake   Utskriftsvennlig versjon   Abonnér på nyheter